Fleire i risikogruppene bør vaksinere seg mot influensa, meiner fungerande kommunelege Terje Kleiven i Vindafjord. Førebels er innslaget av virus moderat på legesenteret i Isvik, men han trur det snart blir ein epidemi med topp om tre-fire veker. Foto: Jon Edvardsen
Uroleg for nye smittetilfelle. Kommuneoverlege Terje Kleiven i Vindafjord kommuen ber folk fortsetja å følgja smittevernreglane. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Siste: Fire nye smitta i Vindafjord