Svært smal veg på Vikevegen mellom Isvik og industriområdet Dommernes er ei utfordring for trafikken. Transportør Kjell Erik Gangstø og leiaren i Vikebygd grendeutval, Gunn Vikingstad, meiner vegutbetring må til. Dei meiner arbeidet med vindturbinar på Dommernes aktualiserer det gamle kravet om betre veg. 
Foto: Jon Edvardsen
Svært smal veg på Vikevegen mellom Isvik og industriområdet Dommernes er ei utfordring for trafikken. Transportør Kjell Erik Gangstø og leiaren i Vikebygd grendeutval, Gunn Vikingstad, meiner vegutbetring må til. Dei meiner arbeidet med vindturbinar på Dommernes aktualiserer det gamle kravet om betre veg. Foto: Jon EdvardsenBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Utolmodige på den smale vegen