Asbjørn Espeset i                                                                         Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Asbjørn Espeset i Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss. Arkivfoto: Arne Frøkedal FOTO: Foto: Arne Frøkedal

Den dårlegaste E134-parsellen mellom Drammen og Karmøy