Kommuneoverlege Terje Kleiven trur importsmitte er det mest sårbare punktet lokalt dersom den nasjonale smitten går ned samstundes. Først om ei veke kan ein eventuelt konkludere med at det lokale utbrotet er over.
Kommuneoverlege Terje Kleiven i Vindafjord.

Går ei avgjerande veke i møte