Det går mot eit roleg budsjettmøte i kommunestyret 10. desember. Kommunedirektøren og politikarane er samde om det meste når det kjem til kva som må priortierast i åra som kjem.
ARKIVFOTO: ESPEN MILLS
Det går mot eit roleg budsjettmøte i kommunestyret 10. desember. Kommunedirektøren og politikarane er samde om det meste når det kjem til kva som må priortierast i åra som kjem. ARKIVFOTO: ESPEN MILLS

Meir rusførebygging – mindre eigedomsskatt