Staten aukar sin del i Rogfast-prosjektet med 3,9 milliardar kroner. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har gjennomgått og klargjort grunnlaget for å kunne gå vidare med prosjektet som vart stoppa i fjor. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Staten aukar sin del i Rogfast-prosjektet med 3,9 milliardar kroner. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har gjennomgått og klargjort grunnlaget for å kunne gå vidare med prosjektet som vart stoppa i fjor. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Utbygginga av Rogfast blir sikra