NVE meiner delar av Grannar-distriktet er godt eigna for vindparkar. Dette bilete er frå Midtfjellet i Fitjar. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Svenske Eolus Vind AB prøver å få grunneigarar med på laget i ei utbygging av vindkraft i Kaldanuten og fjellet mellom Imsland og Vikedalsdalen. Her frå vindparken i Fitjar. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Vil bygge vindkraftpark i Vindafjord