Kommuneoverlege Terje Kleiven har så langt berre fått negative prøvar knytt til Ølensjøen FUS barnehage etter det første utbrotet. Foto: Jon Edvardsen
Kommuneoverlege Terje Kleiven og resten av krisestaben i Vindafjord opplever ny auke i smittetalet. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Vindafjord kommune stadfestar: Ti nye positive prøvar på covid-19