Korona hindrar Statnett søkjer om å byggja ny kraftleidning frå Blåfalli til Gismarvik.
Illustrasjonsfoto: Statnett
Statnett har konkludert med at straum i luftlinje er er mykje rimelegare enn sjøkabel. Illustrasjonsfoto: Statnett

Etne Frp snur om kraftlinjer

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!