Gustav Løge Fosse (KrF) la fram forslaget frå samarbeidspartia som blant anna innebere kutt av sjukeheimsplassar. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Gustav Løge Fosse (KrF) la fram forslaget frå samarbeidspartia som blant anna innebere kutt av sjukeheimsplassar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Fleirtal for kutt i sengeplassar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!