Ved utgangen av 1942 hadde HSR Billag tjueto sjåførar i teneste. Øvst frå venstre: Øistein Roalkvam, Henrik Alvselke, Anders Aarra, Olav Høyekvam, Oskar Aksland, Josef Vik, Ole Eikeland, Ola Gauthun, Lars Birkeland, Jørgen H. Haugland, Bernhard Hustvedt. Andre rekkje frå venstre: Johannes Trovåg, Ole Anfinsen, Josef T. Alvseike, Peder O. Landa, Sigurd Haugland, Oe Lilland, Holger Bakken, Paul Widerøe, Sevald Vestre, Ragnvald Skjold, Josef J. Alvseike. Tredje rekkje: frå venstre: Jørgen Eikeland, hjelpemann, Magnus Rødne, hjelpemann, Nils Gjellestad, vaskar, Arne Arnesen, reparatør, Thomas B. Tordahl, reparatør, Ivar Solberg, verkstadformann, Nils Mehus , reparatør, Olaf Berg, reparatørassistent, Jacob Hausken, smørjar, Anbjørn Lærdal, hjelpemann, Einar Holthe, hjelpemann. Fjerde rekkje frå venstre: A. Thronvik, revisor, Johan Eeg Nielsen, styreformann, Gustav Høyekvam, disponent, Nils Ræstad, bokhaldar og kasserar. Femte rekkje frå venstre: Inge Baldersheim, ekspeditør, Margrete Eileraas, kontordame, Aslaug Nansen, kontordame, Odd Dahle, ekspeditør, Harald Thuen, kontorist, Gurid Dalland, kontordame, Ingrid Moe, kontordame, Arne Ellingsen, ekspeditør. Eit fleirtal av sjåførane hadde adresse i området som i dag utgjer kommunane Vindafjord og Etne. Nokre få var yrkesaktive like til 1970-åra og tidleg 1980-talet.
Foto: Utlånt av Steinar Holthe
Ved utgangen av 1942 hadde HSR Billag tjueto sjåførar i teneste. Øvst frå venstre: Øistein Roalkvam, Henrik Alvselke, Anders Aarra, Olav Høyekvam, Oskar Aksland, Josef Vik, Ole Eikeland, Ola Gauthun, Lars Birkeland, Jørgen H. Haugland, Bernhard Hustvedt. Andre rekkje frå venstre: Johannes Trovåg, Ole Anfinsen, Josef T. Alvseike, Peder O. Landa, Sigurd Haugland, Oe Lilland, Holger Bakken, Paul Widerøe, Sevald Vestre, Ragnvald Skjold, Josef J. Alvseike. Tredje rekkje: frå venstre: Jørgen Eikeland, hjelpemann, Magnus Rødne, hjelpemann, Nils Gjellestad, vaskar, Arne Arnesen, reparatør, Thomas B. Tordahl, reparatør, Ivar Solberg, verkstadformann, Nils Mehus , reparatør, Olaf Berg, reparatørassistent, Jacob Hausken, smørjar, Anbjørn Lærdal, hjelpemann, Einar Holthe, hjelpemann. Fjerde rekkje frå venstre: A. Thronvik, revisor, Johan Eeg Nielsen, styreformann, Gustav Høyekvam, disponent, Nils Ræstad, bokhaldar og kasserar. Femte rekkje frå venstre: Inge Baldersheim, ekspeditør, Margrete Eileraas, kontordame, Aslaug Nansen, kontordame, Odd Dahle, ekspeditør, Harald Thuen, kontorist, Gurid Dalland, kontordame, Ingrid Moe, kontordame, Arne Ellingsen, ekspeditør. Eit fleirtal av sjåførane hadde adresse i området som i dag utgjer kommunane Vindafjord og Etne. Nokre få var yrkesaktive like til 1970-åra og tidleg 1980-talet. Foto: Utlånt av Steinar Holthe

Frå HSR billag til HSD bilane

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!