Oversikt som viser kor det er påvist fugleinfluensa.
Kart: Mattilsynet
Oversikt som viser kor det er påvist fugleinfluensa. Kart: Mattilsynet

Fugleinfluensa: — Me har alle ansvar for å avgrensa smitten!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!