Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen teiknar relativt dystre utsikter for Vindafjord som brukar for mykje pengar og vil i større grad bli prega av forgubbing.
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen vil som HR Prosjekt, vurdere kvar det er best å plassere eit bassenganlegg, ut frå Vindafjord kommune sitt behov.

Går til søksmål for Vindafjordhallen

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!