Gro Anita Langeland fekk ideen om å etablera ein julevipps-butikk i Skjold, då alle julemesser blei avlyste. Sjølv hadde ho laga 30 gnomar ho ville selja før jul.  
Foto: Grethe Hopland Ravn
Gro Anita Langeland fekk ideen om å etablera ein julevipps-butikk i Skjold, då alle julemesser blei avlyste. Sjølv hadde ho laga 30 gnomar ho ville selja før jul. Foto: Grethe Hopland Ravn

Har spesialisert seg på gnomar