Rektor Jon Nielsen ved Enge skule ser ingen grunn til at det ikkje skal fungere like godt som for dei minste, når også dei eldre elevane er tilbake i dag. Han er imponert over elevane på småtrinnet som var godt førebudde på den nye skulekvardagen, då dei kom tilbake for to veker sidan. 
Foto: Jon Edvardsen

Har sagt opp rektorstillinga

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!