Produksjonsskipet «Curlew» er det første som blir hogd opp på anlegget på Raunes som vanlegvis hogger opp oljeinstallasjonar. Skipet har operert på britisk sektor av Nordsjøen og kontrakten er med  Shell UK Limited. Jobben er venta å bli ferdig i 2024. Foto: Privat
Produksjonsskipet «Curlew» er det første som blir hogd opp på anlegget på Raunes som vanlegvis hogger opp oljeinstallasjonar. Skipet har operert på britisk sektor av Nordsjøen og kontrakten er med Shell UK Limited. Jobben er venta å bli ferdig i 2024. Foto: Privat

Må svare miljødirektoratet

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!