Tøsse og vegen opp til Eikemo, eit område der to mindre kraftutbyggingar er under planlegging.
Foto: Espen Mills/etnebilder.no
Tøsse og vegen opp til Eikemo, eit område der to mindre kraftutbyggingar er under planlegging. Foto: Espen Mills/etnebilder.no

Skryteliste for Etne kommune, nordsida av Åkrafjorden

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!