Ole Martin Grindheim håpar å få omregulert garden på Matskår til næringsområde.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Ole Martin Grindheim håpar å få omregulert garden på Matskår til næringsområde. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Treng plass å ekspandera – vil omdisponera dyrka mark

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!