Tiandeklassingane Maren Heggebø, Kristin Nybru og Olve Birkeland har sansen for eit forslag om at 16-åringar i distrikta kan få begrensa førarkort for å bli meir mobile. Gratis buss og fleire avgangar meiner dei også kan vere eit godt tiltak. 
Foto: Jon Edvardsen
Tiandeklassingane Maren Heggebø, Kristin Nybru og Olve Birkeland har sansen for eit forslag om at 16-åringar i distrikta kan få begrensa førarkort for å bli meir mobile. Gratis buss og fleire avgangar meiner dei også kan vere eit godt tiltak. Foto: Jon Edvardsen

Vil gjerne bli meir mobile på bygda

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!