Ølen skule  er råka av vassproblema i sentrum.
Arkivfoto
Ølen skule er råka av vassproblema i sentrum. Arkivfoto

Brot på vassleidning i Ølen