Dataekspert Tjerand Silde frå Etne har jobba med den nye smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet
Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen
Dataekspert Tjerand Silde frå Etne har jobba med den nye smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Etnebu forbetra smittesporingsapp