Dataekspert Tjerand Silde frå Etne har jobba med den nye smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Dataekspert Tjerand Silde frå Etne har jobba med den nye smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet Foto: Irene Mæland Haraldsen

Etnebu forbetra smittesporingsapp