I dette innlegget tar ordførar Siri Klokker for seg den lange og vanskelege prosessen med å redda Skakkesenteret i den økonomisk utfordrande situasjonen.
Kinoen på Skakkesenteret har redusert opningstid. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Fekk pengar frå Kulturdepartementet