I fjor fekk 140 bønder i alt 33,6 millionar kroner i ekstra investeringstilskott for å bruk3 av tre i bygga deira. – Det viser at dei bøndene som no satsar og investerer i landbruket tek klimautfordringane på alvor, seier administrerande direktør Håkon Haugli i Innovasjon Noreg. 
Foto: Erik Steine
I fjor fekk 140 bønder i alt 33,6 millionar kroner i ekstra investeringstilskott for å bruk3 av tre i bygga deira. – Det viser at dei bøndene som no satsar og investerer i landbruket tek klimautfordringane på alvor, seier administrerande direktør Håkon Haugli i Innovasjon Noreg. Foto: Erik Steine

Fleire bønder byggjer fjøs i tre