Kyrne går ute året rundt, men no har dei fått fjøs å gå inn i.
Landbruket får ingen nye kutt i den nye klimaplanen frå regjeringa. Landbruksministeren viser til klimaavtalen mellom staten og landbruket. Arkivfoto

Jordbruket blir skjerma i ny klimaplan