Sivilombudsmann Hanne Harlem er uroa over mange dispensasjonar i strandsona.
Foto: Heiko Junge / NTB/NRK
Sivilombudsmann Hanne Harlem er uroa over mange dispensasjonar i strandsona. Foto: Heiko Junge / NTB/NRK

Mange dispensasjonar i strandsona uroar