Her kjem uvêret.
Illustrasjon: Meteorologane på Twitter
Her kjem uvêret. Illustrasjon: Meteorologane på Twitter

Meteorologisk institutt: Gult farevarsel