Ikkje gunstig for klimamåla: Vegvesenet tilrår at styringsgruppa for ferjefri E39 går vidare med arbeidet med ei flytebru over Bjørnafjorden i Hordaland. Foto: Global Maritime
Ikkje gunstig for klimamåla: Vegvesenet tilrår at styringsgruppa for ferjefri E39 går vidare med arbeidet med ei flytebru over Bjørnafjorden i Hordaland. Foto: Global Maritime

Ny rapport: Framtidige vegplanar bidreg ikkje til utsleppskutta mot 2030