Ståle Jøtne er blant dei som har naust rett ved der steinfyllinga vil stoppe, og som nabo er han bekymra over kva som vil skje når store mengder stein pressar seg ned i den langgrunne delen av fjorden med svake massar. Heile fjorden til venstre for Jøtne vil bli fylt igjen. Foto: Jon Edvardsen
Ståle Jøtne er svært kritisk til det utvida løyvet verksemda på Raunes har fått ja til av Milljødirektoratet. Arkiv

Ny runde for Hatteland-fylling

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!