Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen
Vindafjord kommue vil helst at dei som kjem inn frå utlandet skal teste seg på grensa, og ikkje vente til dei kjem til kommunen. Kravet er test seinast 24 timar etter innreise til landet. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Positiv test på grensa