Stortingsrepresentant Turid Kristensen  med gode råd til landets 16-åringar.
Pressefoto
Stortingsrepresentant Turid Kristensen med gode råd til landets 16-åringar. Pressefoto

Seks gode grunnar til å velja yrkesfag