Koronaviruset spreier seg til stadig nye delar av landet. 
Illustrasjon: Folkehelseinsituttet

Tre nye smitta i Vindafjord