Det er smalt og trafikkfarleg langs Fv. 48 like aust for Skånevik. 
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Kvaliteten på vegane i Noreg har vorte betre, men det er store regionale forskjellar. Her frå fylkesveg 48 mellom Skånevik og Håland. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vestlandsvegane heng etter resten av landet

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!