Saksøkjer staten. Direktør Atle Berge i Ølen Betong Gruppen AS går til sak  mot staten med krav om erstatning for tap oppstått av uønska rekrutteringsforsøk av Norsk etterretningsteneste
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Gründeren Atle Berge er ute av Ølen Betong i Noreg. Samstundes har 70-åringen overtatt verksemda sin tidligare fabrikk i Russland, og driv den vidare for eiga rekning. ARKIVFOTO

Flyttar til «skatteparadiset» i nord

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!