et er berre Ølen, Vikedal og Skjold som vil ha grunnskule i framtida dersom Norconsult sitt alternativ for den framtidig vindafjordskulen får gjennomslag. I så fall mistar seks bygder skulen sin. Fire av sju kommunale barnehagar blir også føreslått nedlagt. 
Foto: Jon Edvardsen
Skulekrinsane får ein pustepause til første halvår i 2022 før det blir vedtatt ny skule- og barnehageplan. Arkivfoto

Folkemøta om barnehagar og skular blir i 2022