Utsleppsfri Oslofjord: Sju hamner i Oslofjorden fekk 2,4 millionar til eit Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikla klimavennlege løysingar. Oslo hamn skal kutta utslepp av klimagassar med 85 prosent innan 2030. — Målet er å bli ei nullutslieppshamn, seier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF.
 Foto: Miljødirektoratet.
Utsleppsfri Oslofjord: Sju hamner i Oslofjorden fekk 2,4 millionar til eit Klimasats-prosjekt i fjor for å utvikla klimavennlege løysingar. Oslo hamn skal kutta utslepp av klimagassar med 85 prosent innan 2030. — Målet er å bli ei nullutslieppshamn, seier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF. Foto: Miljødirektoratet.

Mange søkjer Klimasats-støtte

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!