Kongeørna er freda og kan vera utfordrande for lamma på vårbeite. Foto: Wikimedia commons
Kongeørna er freda og kan vera utfordrande for lamma på vårbeite. Foto: Wikimedia commons

Kongeørn tok katt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!