Etter tre år i Fatland Gruppa er etnebuen Anders Hundseid kalla til jobben som konsernsjef. 29-åringen driv også gard og meiner det er viktig for kjøtbransjen at rammevilkåra for bøndene blir haldne oppe. 
Foto: Jon Edvardsen
Etter tre år i Fatland Gruppa er etnebuen Anders Hundseid kalla til jobben som konsernsjef. 29-åringen driv også gard og meiner det er viktig for kjøtbransjen at rammevilkåra for bøndene blir haldne oppe. Foto: Jon Edvardsen

Ny konsernsjef med beina godt planta i landbruket