Laksen her svøm rundt i Logselva i Hardanger, ei av elvene som er kartlagt av NORCE på oppdrag av Miljødirektoratet. 
Foto: Espen Olsen Espedal, NORCE
Laksen her svøm rundt i Logselva i Hardanger, ei av elvene som er kartlagt av NORCE på oppdrag av Miljødirektoratet. Foto: Espen Olsen Espedal, NORCE

Trua av rømd oppdrettslaks