Soknepresten i Etne, Per Hjemdal, har forkjøpsrett til prestegarden når den kjem for sal.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Soknepresten i Etne, Per Hjemdal, har forkjøpsrett til prestegarden når den kjem for sal. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Kan nytta forkjøpsretten til dette verneverdige bygget

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!