Tidlegare Etne-ordførar, Sigve Sørheim, er skuffa over at strekkja Bakka - Solheim ikkje er prioritert i NTP-forslaget. Her frå Geitaberget i Etne, ein av flaskehalsane.
Arkivfoto
Tidlegare Etne-ordførar, Sigve Sørheim, er skuffa over at strekkja Bakka - Solheim ikkje er prioritert i NTP-forslaget. Her frå Geitaberget i Etne, ein av flaskehalsane. Arkivfoto

Bakka-Solheim: Skuffa over forslaget i NTP