Det ein reknar med er ein gullsjakal er fang av viltkamera 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Det ein reknar med er ein gullsjakal er fang av viltkamera 14. juli 2020. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet.

Nye artar på veg inn i norsk fauna