Dette bilde viste seg å innehalda eit artig motiv.
Foto:  Foto: Heidi Lien
Dette bilde viste seg å innehalda eit artig motiv. Foto: Foto: Heidi Lien

Fann eit skjult motiv