Beiting av landøyda gir leverskadar, særleg hest og storfe er utsett. Foto: Arne J. Lyshol.
Beiting av landøyda gir leverskadar, særleg hest og storfe er utsett. Foto: Arne J. Lyshol.

Eit aukande problem i Rogaland