Vatsbonde og nestleiar i Rogaland Bondelag, Jakob Eskeland, seier det er stort press på likviditeten i jordbruket og auka kostnader løper raskare enn inntektene. Foto: Jon Edvardsen
Vatsbonde og nestleiar i Rogaland Bondelag, Jakob Eskeland, seier det er stort press på likviditeten i jordbruket og auka kostnader løper raskare enn inntektene. Foto: Jon Edvardsen

Forventar eit skikkeleg løft for jordbruket