Johan Strømsvold i Teknsik gruppe undrar seg over kor lite grunnlag Statnett ser ut til å ha levert NVE i spørsmålet om meirkostnad for sjøkabel kontra luftleidningar. 
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Johan Strømsvold i Teknsik gruppe undrar seg over kor lite grunnlag Statnett ser ut til å ha levert NVE i spørsmålet om meirkostnad for sjøkabel kontra luftleidningar. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Gir ikkje opp kampen for sjøkabel