Det ligg an til få bryllaupsfestar også i 2021.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB 
NB! MODELLKLARERT
Det ligg an til få bryllaupsfestar også i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB NB! MODELLKLARERT

Lågaste tal på bryllaup på nesten hundre år