For høg fart inn i svingar er ein gjengangar og ofte årsak til at mange køyrer av vegen om våren, hevdar forsikringsbransjen.
Pressefoto: Fremtid
For høg fart inn i svingar er ein gjengangar og ofte årsak til at mange køyrer av vegen om våren, hevdar forsikringsbransjen. Pressefoto: Fremtid

Rustne bak MC-rattet