Foto: Arne Frøkedal

Store mengde olje rett i sjøen