Hjortebestanden har auka og no skal forskarar sjå på kva tilgangen til åker og eng har å seie for hjortebestanden. 
Foto: Kari Hamre / NPK
Hjortebestanden har auka og no skal forskarar sjå på kva tilgangen til åker og eng har å seie for hjortebestanden. Foto: Kari Hamre / NPK

Vil granske konsekvensane av auka hjortestamme