Leiar Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag heldt appell og understreka at norske bønder er sterkt bekymra for utviklinga til landbruket. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Leiar Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag heldt appell og understreka at norske bønder er sterkt bekymra for utviklinga til landbruket. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Bøndene krev satsing